* Όλες οι εικόνες του προϊόντος είναι ενδεικτικές.

Dillon 20675 CM-2000 κουτί/με διαχωριστικά Μεγάλο

Dillon 20675 CM-2000 Large Case/Media Separator - the simplest method of separating!


171,83 €


Simple, and it works great!
The 20675 CM-2000 Case/Media Separator is large, 10" x 14", and will hold more than 1,600 .38 Special cases.
It sits on a large media collection tub that measures 18" x 22".

The tub keeps the mess off the floor and bench.
It's fast - so fast it will remove media from 1500 rounds of .223 brass in a matter of seconds.

• Holds more than 1600 .38 Special cases
• Fast - Removes media from brass in seconds
• The tub measures 18" x 22" Simple, and it works great. The CM-2000 Case/Media Separator is large, 10" x 14", and will hold more than 1,600 .38 Special cases.
It sits on a large media collection tub that measures 18" x 22".
The tub keeps the mess off the floor and bench.
It's fast - so fast it will remove media from 1500 rounds of .223 brass in a matter of seconds.

• Holds more than 1600 .38 Special cases
• Fast - Removes media from brass in seconds
• The tub measures 18" x 22" 

Dillon Precision Code: 20675

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν