* Όλες οι εικόνες του προϊόντος είναι ενδεικτικές.

Eemann Tech ISSF 25M Στόχοι Ακριβείας και 50M πιστολιού 10 pcs.

Eemann Tech ISSF 25M Precision & 50M Pistol Target.

Available quantity per pack: 10pcs.


9,76 €


Eemann Tech ISSF 25M Precision & 50M Pistol Target for:
• 50 m Pistol
• 25 m Standard Pistol events
• 25 m Center Fire precision stage
• 25 m Pistol events

Available quantity per pack: 10pcs.

10 ring 50 mm (±0.2 mm) 5 ring 300 mm (±1.0 mm)
9 ring 100 mm (±0.4 mm) 4 ring 350 mm (±1.0 mm)
8 ring 150 mm (±0.5 mm) 3 ring 400 mm (±2.0 mm)
7 ring 200 mm (±1.0 mm) 2 ring 450 mm (±2.0 mm)
6 ring 250 mm (±1.0 mm) 1 ring 500 mm (±2.0 mm)

Inner ten: 25 mm (±0.2 mm)
Black from 7 to 10 rings = 200 mm (±1.0 mm)
Ring thickness: 0.2 mm to 0.5 mm
Size: 550 mm x 550 mm

Scoring ring values 1 – 9 are printed in the scoring zones, in vertical and horizontal lines, at right angles to each other. The 10 point zone is not marked with a number. The zone numbers is 10 mm high, 1 mm thick and can be read easily with normal spotting telescopes at the appropriate distance.

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν