* Όλες οι εικόνες του προϊόντος είναι ενδεικτικές.

MSA Sordin Ανταλλακτικά μαξιλαράκια σιλικόνης για ωτοασπίδες

MSA Sordin Silicone Gel Replacement Ear Pads for MSA Sordin Supreme, Supreme Pro, Supreme Pro 3+, and Pro-X Hearing protection.


53,07 €


The replacement Silicon Gel Kits, include 2 Silicon ear Pads and 2 new insulation cushions. It is important to replace the cushions from time to time, to ensure good hygiene and best sound performance. This upgrade kit gives you extra cushions, in addition to the main item - the new silicon Gel Pads.

You need to try these to best appreciate them. The silicon in the pads is in a gel state, not liquid, so even if punctured it will not leak. The Silicon molds itself around the contour of your head, offering even more comfort and better sound protection that the normal sponge based ear pads.


The Silicon Gel pads really shine when you use the ear protection with shooting glasses, as we usually do. They mold themselves around the arms of the glasses, improving sound protection and preventing pressure of the glasses against your head.

The Sordin Silicon Gel Ear pads can be used with all the Sordin models offered here - the Supreme Pro, Pro-X and Pro+3. The original pads are easily replaced, and can be kept as spares for future use. No modification is needed to the ear defenders when using this silicon gel upgrade kit.

MSA Code: 60092-S

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν