* Όλες οι εικόνες του προϊόντος είναι ενδεικτικές.

Κορμός βάση για Super Ghost Ultimate θήκη πιστολιού

Block for Ghost Ultimate ® Holster. Choose your model.


70,00 € -20%
56,00 €Block for Super Ghost Ultimate ® Holster allows you to use your holster for different models of pistols. Now it is no need to buy a new holster if you bought a new pistol for yourself. It is enough to purchase a block for the required model of pistol and re-use the holster you already have. The new block will prevent you from exchanging your old holster for a new one. You just take off the old block; set the new one and you holster is already suitable for your new pistol.

Produced for right-handed and left-handed versions.

Choose your pistol model.

Additional info:
- GLOCK Block suitable  for Glock (Gen3, Gen4, Gen5)  17-36 (excl. Glock 21).
- Tanfoglio Block suitable for Stock II, Stock III, Stock Limited.
- STI GP6/K100 BLOCK not working with EXCALIBUR models.

GHOST code: SG-ULTB-01, SG-ULTB-02, SG-ULTB-28, SG-ULTB-29, SG-ULTB-44, SG-ULTB-45, SG-ULTB-54, SG-ULTB-55, SG-ULTB-48, SG-ULTB-49, SG-ULTB-46, SG-ULTB-47, SG-ULTB-05, SG-ULTB-06, SG-ULTB-50, SG-ULTB-51, SG-ULTB-07, SG-ULTB-08, SG-ULTB-64, SG-ULTB-64, SG-ULTB-65, SG-ULTB-15, SG-ULTB-16, SG-ULTB-28TS, SG-ULTB-29TS, SG-ULTB-38, SG-ULTB-39