* Όλες οι εικόνες του προϊόντος είναι ενδεικτικές.

The Civilian GHOST εσωτερική Θήκη

The CIVILIAN INSIDE GHOST holster - Thermoformed technopolimer holster - The most comfortable and concealable holster available. Find your Pistol model and Holster type in Size chart below. 


54,99 €The new CIVILIAN INSIDE GHOST holster was studied and built for the perfect concealment. We developed the new holster based on the input from end-users’, we were focusing on simplicity, security, and practicality.

The CIVILIAN INSIDE GHOST holster is the ideal solutions for SECURITY and SPEED.

The most comfortable and concealable holster available.

Materials:
• Made of steel clips allows quick and easy adjustment of holster on your belt. 
• Back side is made of ventilated premium grade leather.
• ABS Polymer front side.

Color: Black

GHOST code: CI03-INCNXL, CI03-INCNL, CI03-INCNM, CI03-INCN1, CI03-INCN2, CI03-INCN3, CI03-INCN4

The Civilian GHOST εσωτερική Θήκη

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν