* Όλες οι εικόνες του προϊόντος είναι ενδεικτικές.

CZ 75 TS μηχανισμός απόρριψης κάλυκα

Ejector for CZ 75 Tactical Sports  Caliber .40 S&W

Brand: CZ

97,60 €Ejector for CZ 75 Tactical Sports
Caliber .40 S&W

Material: metal
Colour: black

OEM number: 0470-0170-1606ND
Catalog number:10 
 
Click here to view the OEM parts catalog.