* Όλες οι εικόνες του προϊόντος είναι ενδεικτικές.

GLOCK σύνδεση σκανδάλης

Trigger Pull Connectors for GLOCK: 
• 5,5 lb (2.5 kg) 
• 4,5 lb (2.0 kg) 
• 8,5 lb (3.5 kg) 
• 5,0 lb (2.27 kg) 

Brand: Glock

9,60 €


GLOCK Trigger Pull Connectors:

Standard Trigger Pull Connector 5,5 lb / 2.5 kg:
Standard with GLOCK 17/19/22/23/24/25/26/27/28/31/32/33/36.

(-) Trigger Pull Connector 4,5 lb / 2.0 kg:
~ 2.0 kg / 4.5 lb. The 2,0 kg / 4.5 lb. connector marked with a small (-) has a softer Trigger Pull compared with the standard options and is particularly popular among sport shooters.
Standard with GLOCK 34 and 35.

(+) Trigger Pull Connector 8,5 lb / 3.5 kg:
~ 3.5 kg / 8.5 lb. The 3,5 kg / 8.5 lb. connector marked with a small (+) has a harder Trigger Pull compared with the standard options.

(•) Trigger Pull Connector 5,0 lb / 2.27 kg:
~ 2,27 kg / 5.0lb. The 5,0 lb / 2.27 kg connector marked with a small (•), or "Connector 5" was designed to lighten the trigger pull on pistols equipped with Standard 5,5lb Trigger Pull Connectors.

* Note: All trigger pull connectors are compatible with Gen3 and Gen4 pistols (Excluding GLOCK 42 and GLOCK 43).

GLOCK OEM part number:
Trigger Pull Connector 5,5lb/2.5kg: 343
Trigger Pull Connector 4,5lb/2.0kg: 721
Trigger Pull Connector 8,5lb/3.5kg: 735
Trigger Pull Connector 5,0lb/2.27kg: 7965

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν