* Όλες οι εικόνες του προϊόντος είναι ενδεικτικές.

GLOCK μοχλός αναστολέα κλίστρου

Slide Stop Lever for Glock pistols. 
Choose your caliber: 9x19mm / .40S&W, or .45Auto (excl. G36)

Brand: Glock

10,05 €


Slide Stop Lever for Glock pistols.

Available for following calibers:
• 9x19mm / .40S&W
• .45Auto (excl. GLOCK36)

GLOCK OEM part number:
• 2919 for 9x19mm / .40S&W
• 1802 for .45Auto

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν