* Όλες οι εικόνες του προϊόντος είναι ενδεικτικές.

MEGAline πακέτο τριών βουρτσών

The pack of 3 cleaning brushes. Available for any calibers.

Brand: Megaline

4,39 €


From Italian company MEGAline rifle cleaning brush pack in plastic blister. Pack containts three brushes. Quality brushes to last long and clean best. Available for all calibers.

Kit contains:
• Wool mop
• Bristle brush
• Steel spiral brush

Caliber:
• 9x19mm
• .40SW
• .45auto
• .223rem
• .308win

MEGAline code: 127/1009, 127/1008, 127/1045, 127/0012, 127/1006, 127/1007

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν