* Όλες οι εικόνες του προϊόντος είναι ενδεικτικές.

CZ SP-01 σφύρα

Hammer for CZ 75 SP-01 Shadow.

Brand: CZ

44,95 €Hammer for CZ 75 SP-01 Shadow.

Material: Steel
Color: Black

OEM number: 0420-0200-04ND
Catalog number: 16