* Όλες οι εικόνες του προϊόντος είναι ενδεικτικές.

CED M2 κύρια μονάδα

The main unit (CPU) for the Millennium & M2 Chronographs is available by itself as a replacement or as a second unit. 


127,28 €


The Millennium Chronograph CPU will hold up to 220 velocities and the M2 Chronograph CPU will hold up to 1,000 velocities. For those who do large amounts of chronographing, an additional unit may be just the solution!

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν