* Όλες οι εικόνες του προϊόντος είναι ενδεικτικές.

Eemann Tech ελατήριο σχαστήρα γιά 1911/2011

Eemann Tech Sear Spring for Colt 1911, 2011 and clones.


12,15 €


Eemann Tech Sear Spring for Colt 1911, STI 2011 and clones.

Material: Steel

Caliber: All

Catalog number: 20

All the EEMANN TECH parts for Colt 1911, STI 2011 and their clones are made from high quality carbon, alloyed or stainless steel using technologies and CNC machines of new generation.

Click here to view the complete Eemann Tech 1911/2011 parts catalog

No fitting required and instant installation in most cases. In some cases, pistols may differ in production or pre-modified and may require assistance of certified gunsmith for installation.

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν